OCCO Kitchen

Address: 4240 Innes Rd, Ottawa

Phone: 613-834-1200

Soul Stone Japanese Thai Chinese

Address: 2701 St Joseph Blvd, Ottawa

Phone: 613.837.1668